Strona glowna

best web directories

best free templates

Kontakt


WYSTAWY PSÓW

 


 

 

______________________________

BIURO ZKwP O/Będzin czynne we wtorki i piątki od 15:00 do 19:00

__________

Składka członkowska za rok 2015 wynosi 70 zł.

 

WALNE ZGROMADZENIE SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE

14.03.2015 r. w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Będzinie odbędzie się walne sprawozdawczo-wyborcze zgromadzenie członków. Urząd Miejski ul. 11 Listopada 20, 42-500 Będzin, godzina 15:00. Zapraszamy!

W siedzibie Oddziału można zapoznać się z protokołem z poprzedniego Walnego Zgromadzenia.

PORZĄDEK OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA SPRAWOZDAWCZO-WYBORDZEGO CZŁONKÓW ODDZIAŁU ZKwP w Będzinie:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego, Prezydium Walnego Zgromadzenia oraz protokolantów.

3. Stwierdzenie ważności i prawomocności Walnego Zgromadzenia.

4. Powołanie Komisji Mandatowej, Skrutacyjnej i Wnioskowej.

5. Przyjęcie porządku obrad.

6. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Walnego Zgromadzenia.

7. Sprawozdania z działalności Zarządu Oddziału.

8. Sprawozdania z działalności Oddziałowej Komisji Hodowlanej.

9. Sprawozdanie finansowe.

10. Sprawozdanie Oddziałowej Komisji Rewizyjnej.

11. Sprawozdanie Oddziałowego Sądu Koleżeńskiego.

12. Dyskusja nad sprawozdaniami.

13. Zatwierdzenie sprawozdań i bilansu za rok ubiegły oraz udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi.

14. Uchwalenie planu pracy oraz preliminarza na rok bieżący.

15. Ustalenie liczby członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego.

16. Wybory - wybór na okres kadencji: członków Zarządu Oddziału, członków Komisji Rewizyjnej, członków Sądu Koleżeńskiego.

17. Rozpatrzenie i uchwalenie wniosków i dezyderatów.

18. Wolne wnioski.

19. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

______________________________

RANKING WYSTAWOWY za 2014 rok dla psów zarejestrowanych obecnie w ZKwP Będzin

TABELA, KTÓRĄ TRZEBA USUZPEŁNIĆ I ODESŁAĆ NA WŁAŚCIWY ADRES E-MAIL ZKWP O/BĘDZIN

 

IMIĘ PSA

 

Właściciel

 

Rodzaj/ranga wystawy

Data wystawy

Miejsce wystawy

 

Klasa

Tytuły

Punkty

Suma punktów

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RODZAJ/ranga WYSTAWY:
Krajowa (K);
Międzynarodowa (M);
Championów (CH);
Klubowa (KL);
Europejska (EU);
Światowa ( ŚW)
KLASY:  
młodszych szczeniąt (B); 
szczeniąt (SZ);
młodzieży (Mł);
pośrednia (P);
otwarta (O);
użytkowa (U);
championów (CH)

W rankingu mogą wziąć udział TYLKO psy należące do ZKwP w Będzinie, które uzyskały na wystawie co najmniej ocenę DOSKONAŁĄ lub WYBITNIE OBIECUJĄCĄ !!!!!
Tabela punktacji RANKING ODDZIAŁU BĘDZIN (sezon 2014)

 

TABELA PUNKTACJI

 

zgłoszenia prosimy przesyłać na adres: straszak@zkwp.bedzin.pl

do 06.03.2015

______________________________

W celu wpisania uprawnień hodowlanych do rodowodu lub przeglądu miotu, należy umówić się z kierownikiem sekcji danej grupy.

 

KOMUNIKATY ZARZĄDU GŁÓWNEGO ZKwP

18.02.2015
Zarząd Główny ZKwP na posiedzeniu plenarnym w dniu 18.02.br. podjął uchwałę o  wstrzymaniu, jako OBOWIĄZKOWE badań DNA  do czasu dopracowania procedur związanych z pobraniem materiału i ich badaniem.

Nadal badania DNA mogą być przeprowadzane w Oddziałach ZKwP wg dotychczasowych procedur, ale w formie dobrowolnej. 

Decyzja wchodzi w życie z dniem opublikowania i jest ważna do odwołania. 

Plenum Zarządu Głównego podjęło uchwałę o odwołaniu Kol. Anny Rogowskiej z funkcji Vice-przewodniczącej d/s Hodowlanych.

 

______________________________

 

__________

zawody Agility SILESIAN OPEN 2015

21-22 LUTEGO 2015


Organizator: ZKwP O/ Będzin, MOSiR Czeladź i Dogstar

__________________________________________

 

 

Prosimy członków naszego Oddziału
o zgłaszanie psów, które nie żyją lub zostały wycofane
z hodowli, zmieniły właściciela itd. Informacje te są potrzebne w celu zaktualizowania bazy danych psów zarejestrowanych w naszym Oddziale.

____________________

 

____________________

 

Biuro ZKwP O/Będzin czynne jest we wtorki i piątki od 15:00 do 19:00. Więcej informacji w zakładkach "sekcje" i "opłaty".

 

 

Związek Kynologiczny w Polsce - jest organizacją skupiajacą hodowców, włascicieli i miłośników psów rasowych. W bieżącym roku przypada 75-lecie ZKwP. Związek Kynologiczny w Polsce - Polski Kennel Klub - powstał w 1938 roku, a następnie reaktywował swoją działalność w 1948 roku. Zwiazek posiada 46 oddziałów terenowych i jako jedyna organizacja kynologiczna w Polsce, jest członkiem FCI - Międzynarodowej Federacji Kynologicznej. FCI ma siedzibę w Belgii i jest nadrzędną jednostką dla głównych organizacji kynologicznych w Europie, Azji, Afryce, Ameryce Środkowej, Ameryce Południowej, Australii, Nowej Zelandii. Wyjątkiem są między innymi Stany Zjednoczone Ameryki nienależące do FCI, a posiadające własną organizację AKC - American Kennel Club i Wielka Brytania - KC (UK). FCI zajmuje się szczegółowymi opisami cech danej rasy psów, patronuje także Międzynarodowym Wystawom Psów Rasowych w krajach członkowskich, zawodom agility i innym przedsięwzięciom z udziałem psów rasowych, a także prowadzi spis hodowli psów rasowych. Głównym zadaniem ZKwP jest propagowanie hodowli psów rasowych. Psy rasowe to takie, których wygląd i charakter odpowiada wzorcom opracowanym dla każdej z ras i których pochodzenie jest udokumentowane. FCI wyróżnia dziesieć grup ras psów. Psy rasowe powinny być znakowane (tatuaż lub chip).

Można przesyłać na adres e-mail biuro@zkwp.bedzin.pl informacje o aktualnych miotach, hodowlach i reproduktorach wraz z jednym zdjęciem w celu umieszczenia ich na stronie Oddziału i na stronie www.zkwp.pl.

 

____________________________________________

 

  Lokalizacja naszego biura na mapie - TUTAJ

  ZKwP Będzin

  42-512 Będzin, ul. Rybna 1

  tel. 32 263 70 05

  ____________________________________________

   

  KOMUNIKAT ZG ZKwP
  w sprawie  zakazu cięcia uszu i ogonów u psów - WIĘCEJ >

  CZASOPISMO "PIES" do pobrania online 

  Uprzejmie prosimy o dokonanie opłaty składki członkowskiej za 2015 rok, w wysokości 70 zł. 

  Składki można opłacać w kasie oddziału lub przelewem na konto naszego Oddziału.

  __________________________________

   

 

________________________________________________

Data ostatniej aktualizacji: 02.03.2015

 


fotka tygodnia

 2015

Zebranie Walne 14.03.2015.

2014

Zaktualizowano zakładkę "WYSTAWY".

2011

Od 1 stycznia 2011 roku informacje o szczeniętach do sprzedaży, które były nadsyłane przez oddziały nie będą już publikowane na łamach kwartalnika PIES. Będzie natomiast, tak jak dotychczas, możliwość publikowania tych informacji na stronie internetowej Zarządu Głównego, w zakładce SZCZENIĘTA. Prosimy w tej sprawie pisać na biuro@zkwp.bedzin.pl