Strona glowna

best web directories

best free templates

Kontakt


WYSTAWY PSÓW

 


 

 

______________________________

BIURO ZKwP O/Będzin czynne we wtorki i piątki od 15:00 do 19:00

uwaga 19.05.2015 we wtorek
biuro Oddziału będzie NIECZYNNE

______________________________

Zapraszamy na II edycję konkursu "biegi pokazowe rhodesian ridgeback"

biegi rhodesian ridgeback

regulamin pdf

W  biegach pokazowych mogą brać udział:
psy i suki rasy rhodesian  ridgebeck w wieku od 12 miesięcy, stanowiące własność członków Związku Kynologicznego w Polsce.
Psy podczas trwania imprezy pozostają pod opieką lekarza weterynarii. Przed startem psy muszą przejść kontrolę lekarsko-weterynaryjną.

Zawody odbędę się w miejscowości Ossy przy ul Jeziornej. Biegi będą odbywac się w/g regulaminu umieszczonego na stronie (powyżej). Na miejscu będzie opieka weterynaryjna.

Sędzia oceniający: Edward Iwanicki

Opłaty:
biegi konkursowe
1 pies 60 zł ,następny 50zł,
biegi pokazowe 30zł

Rozpoczęcie biegów o godz.10.00 Każdy uczestnik otrzyma upominek, przewidziany jest także poczęstunek. Termin nadsyłania zgłoszeń do 25.05.2015. Zgłoszenia należe przesłac na adres mailowy zkwp@zkwp.bedzin.pl

Opłaty proszę robić przelewem na konto 83 2490 0005 0000 4500 6028 8749 ZKwP O/Będzin, z dopiskiem zgłoszenie na biegi rhodesian IMIĘ PSA, NAZWISKO WŁAŚCICIELA. W zgłoszeniu do wyścigów konkursowych (tylko dla właścicieli psów zarejestrowanych w Związku) proszę podawać: Imię i nazwisko właściciela psa/suki; Imię i przydomek psa/suki; Wiek psa,/suki; nr rejestracji oddziałowej; Podpis właściciela. W zgłoszeniu na wyścigi pokazowe (pies ,suka musi posiadac metrykę) Imię i nazwisko właściciela psa ,suki Wiek psa ,suki Kserokopia metryki Podpis właściciela W biegach pokazowych mogą brac udział psy od 6 miesiąca Przesłanie zgłoszenia przez zawodnika stanowi zobowiązanie materialne zgłaszającego do uiszczenia opłaty za psa bez względu czy pies wystartuje na zawodach.

 

______________________________

Zapraszamy na egzaminy i testy psychiczne

sędzia Marek Szczepański
pozorant Michał Majcher

Siemianowice Śląskie
IPO, BH, PT, testy psychiczne
20 lub 21 czerwiec 2015

więcej informacji wkrótce

____________

szkolenie psów

kontakt tel. 501 172 842

Od września 2015 zapraszamy na jesienne szkolenie psów z PT (posłuszeństwo ogólne). Cena kursu to 600 zł + 50 zł wpisowe, zajęcia 2 razy w tygodniu (PN i CZ po południu). Zapisy przyjmujemy pod adresem e-mial biuro@zkwp.bedzin.pl do 30.08.2015. Wpisowe płatne przelewem lub w siedzibie Oddziału.

szkolenie psów będzin

_____

Zapraszamy członków naszego Oddziału na spotkania sekcji (dyżury sekcji podane w zakładce "sekcje"). Zapraszamy także osoby chętne do pomocy przy organizacji sierpniowych wystaw psów. Zarząd Oddziału prosi o zgłaszanie wszelkich zapytań, uwag oraz wniosków w formie pisemnej lub osobiście na zebraniach Zarządu Oddziału.

__________

Składka członkowska za rok 2015 wynosi 70 zł.

 

WALNE ZGROMADZENIE SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE odbyło się 14.03.2015.

 

na zebraniu zostały ogłoszone wyniki RANKINGU WYSTAWOWEGO za 2014 rok dla psów zarejestrowanych obecnie w ZKwP Będzin, zwycięzcy oraz uczestnicy konkursu zostali nagrodzeni dyplomami i pucharami

 

______________________________

Przypominamy, że zgodnie z regulaminem osoby które nie opłaciły
składki za rok 2014 do dnia 31 stycznia 2015 zostały skreślone z
listy członków Oddziału. Lista członków dostępna w Oddziale.
W wyjątkowych przypadkach Zarząd Oddziału może przywrócić
członkostwo osoby, która nie zapłaciła składki np. z przyczyn
losowych. Osoby takie proszone są o złożenie pisma (z podaniem
przyczyny nieopłacenia składki w regulaminowym terminie) w biurze
Oddziału, które zostanie rozpatrzone przez Zarząd.

______________________________

W celu wpisania uprawnień hodowlanych do rodowodu lub przeglądu miotu, należy umówić się z kierownikiem sekcji danej grupy.

 

KOMUNIKATY ZARZĄDU GŁÓWNEGO ZKwP

18.02.2015
Zarząd Główny ZKwP na posiedzeniu plenarnym w dniu 18.02.br. podjął uchwałę o  wstrzymaniu, jako OBOWIĄZKOWE badań DNA  do czasu dopracowania procedur związanych z pobraniem materiału i ich badaniem.

Nadal badania DNA mogą być przeprowadzane w Oddziałach ZKwP wg dotychczasowych procedur, ale w formie dobrowolnej. 

Decyzja wchodzi w życie z dniem opublikowania i jest ważna do odwołania. 

Plenum Zarządu Głównego podjęło uchwałę o odwołaniu Kol. Anny Rogowskiej z funkcji Vice-przewodniczącej d/s Hodowlanych.

AKTUALNE KOMUNIKATY i uaktualnione regulaminy dostępne są na stronie www.zkwp.pl

______________________________

 

__________

 

Prosimy członków naszego Oddziału
o zgłaszanie psów, które nie żyją lub zostały wycofane
z hodowli, zmieniły właściciela itd. Informacje te są potrzebne w celu zaktualizowania bazy danych psów zarejestrowanych w naszym Oddziale.

____________________

 

Biuro ZKwP O/Będzin czynne jest we wtorki i piątki od 15:00 do 19:00. Więcej informacji w zakładkach "sekcje" i "opłaty".

 

 

Związek Kynologiczny w Polsce - jest organizacją skupiajacą hodowców, włascicieli i miłośników psów rasowych. W bieżącym roku przypada 75-lecie ZKwP. Związek Kynologiczny w Polsce - Polski Kennel Klub - powstał w 1938 roku, a następnie reaktywował swoją działalność w 1948 roku. Zwiazek posiada 46 oddziałów terenowych i jako jedyna organizacja kynologiczna w Polsce, jest członkiem FCI - Międzynarodowej Federacji Kynologicznej. FCI ma siedzibę w Belgii i jest nadrzędną jednostką dla głównych organizacji kynologicznych w Europie, Azji, Afryce, Ameryce Środkowej, Ameryce Południowej, Australii, Nowej Zelandii. Wyjątkiem są między innymi Stany Zjednoczone Ameryki nienależące do FCI, a posiadające własną organizację AKC - American Kennel Club i Wielka Brytania - KC (UK). FCI zajmuje się szczegółowymi opisami cech danej rasy psów, patronuje także Międzynarodowym Wystawom Psów Rasowych w krajach członkowskich, zawodom agility i innym przedsięwzięciom z udziałem psów rasowych, a także prowadzi spis hodowli psów rasowych. Głównym zadaniem ZKwP jest propagowanie hodowli psów rasowych. Psy rasowe to takie, których wygląd i charakter odpowiada wzorcom opracowanym dla każdej z ras i których pochodzenie jest udokumentowane. FCI wyróżnia dziesieć grup ras psów. Psy rasowe powinny być znakowane (tatuaż lub chip).

Można przesyłać na adres e-mail biuro@zkwp.bedzin.pl informacje o aktualnych miotach, hodowlach i reproduktorach wraz z jednym zdjęciem w celu umieszczenia ich na stronie Oddziału i na stronie www.zkwp.pl.

 

____________________________________________

 

  Lokalizacja naszego biura na mapie - TUTAJ

  ZKwP Będzin

  42-512 Będzin, ul. Rybna 1

  tel. 32 263 70 05

  ____________________________________________

   

  KOMUNIKAT ZG ZKwP
  w sprawie  zakazu cięcia uszu i ogonów u psów - WIĘCEJ >

  CZASOPISMO "PIES" do pobrania online 

  nr 1/2015 dostępny także w siedzibie Oddziału

  Uprzejmie prosimy o dokonanie opłaty składki członkowskiej za 2015 rok, w wysokości 70 zł. 

  Składki można opłacać w kasie oddziału lub przelewem na konto naszego Oddziału.

  __________________________________

   

 

________________________________________________

Data ostatniej aktualizacji: 12.05.2015

 


fotka tygodnia

 2015

Zebranie Walne 14.03.2015.

2014

Zaktualizowano zakładkę "WYSTAWY".

2011

Od 1 stycznia 2011 roku informacje o szczeniętach do sprzedaży, które były nadsyłane przez oddziały nie będą już publikowane na łamach kwartalnika PIES. Będzie natomiast, tak jak dotychczas, możliwość publikowania tych informacji na stronie internetowej Zarządu Głównego, w zakładce SZCZENIĘTA. Prosimy w tej sprawie pisać na biuro@zkwp.bedzin.pl