Strona glowna

best web directories

best free templates

Kontakt


WYSTAWY PSÓW

 


 

 

BIURO ZKwP O/Będzin czynne we wtorki i piątki od 14:00 do 19:00,
w czwartki od 8:30 do 13:30

 

Składka członkowska za rok 2015 wynosi 70 zł.

Składkę członkowską należy opłacić w terminie do 31 grudnia bieżącego roku, za dany rok kalendarzowy.

 

______________________________

zimowa

______________________________

 

 

_____

Zapraszamy członków naszego Oddziału na spotkania sekcji (dyżury sekcji podane w zakładce "sekcje"). Zapraszamy także osoby chętne do pomocy przy organizacji styczniowej wystawy psów. Zarząd Oddziału prosi o zgłaszanie wszelkich zapytań, uwag oraz wniosków w formie pisemnej lub osobiście na zebraniach Zarządu Oddziału.

 

 

 

WALNE ZGROMADZENIE SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE odbyło się 14.03.2015. Na zebraniu zostały ogłoszone wyniki RANKINGU WYSTAWOWEGO za 2014 rok dla psów zarejestrowanych obecnie w ZKwP Będzin, zwycięzcy oraz uczestnicy konkursu zostali nagrodzeni dyplomami i pucharami

 

______________________________

Przypominamy, że zgodnie z regulaminem osoby które nie opłaciły
składki za rok 2014 do dnia 31 stycznia 2015 zostały skreślone z
listy członków Oddziału. Lista członków dostępna w Oddziale.
W wyjątkowych przypadkach Zarząd Oddziału może przywrócić
członkostwo osoby, która nie zapłaciła składki np. z przyczyn
losowych. Osoby takie proszone są o złożenie pisma (z podaniem
przyczyny nieopłacenia składki w regulaminowym terminie) w biurze
Oddziału, które zostanie rozpatrzone przez Zarząd.

______________________________

W celu wpisania uprawnień hodowlanych do rodowodu lub przeglądu miotu, należy umówić się z kierownikiem sekcji danej grupy. Wpis uprawnień hodowlanych do rodowodu dokonywany jest pod warunkiem przedstawienia psa do weryfikacji numeru chipu lub czytelnego tatuażu.

 

KOMUNIKATY ZARZĄDU GŁÓWNEGO ZKwP

18.02.2015
Zarząd Główny ZKwP na posiedzeniu plenarnym w dniu 18.02.br. podjął uchwałę o  wstrzymaniu, jako OBOWIĄZKOWE badań DNA  do czasu dopracowania procedur związanych z pobraniem materiału i ich badaniem.

Nadal badania DNA mogą być przeprowadzane w Oddziałach ZKwP wg dotychczasowych procedur, ale w formie dobrowolnej. 

Decyzja wchodzi w życie z dniem opublikowania i jest ważna do odwołania. 

Plenum Zarządu Głównego podjęło uchwałę o odwołaniu Kol. Anny Rogowskiej z funkcji Vice-przewodniczącej d/s Hodowlanych.

AKTUALNE KOMUNIKATY i uaktualnione regulaminy dostępne są na stronie www.zkwp.pl

______________________________

 

__________

 

Prosimy członków naszego Oddziału
o zgłaszanie psów, które nie żyją lub zostały wycofane
z hodowli, zmieniły właściciela itd. Informacje te są potrzebne w celu zaktualizowania bazy danych psów zarejestrowanych w naszym Oddziale.

____________________

 

Biuro ZKwP O/Będzin czynne jest we wtorki i piątki od 14:00 do 19:00, w czwartki od 8:30 do 13:30. Więcej informacji w zakładkach "sekcje", "kontakt" i "opłaty".

 

 

Związek Kynologiczny w Polsce - jest organizacją skupiajacą hodowców, włascicieli i miłośników psów rasowych. W bieżącym roku przypada 75-lecie ZKwP. Związek Kynologiczny w Polsce - Polski Kennel Klub - powstał w 1938 roku, a następnie reaktywował swoją działalność w 1948 roku. Zwiazek posiada 46 oddziałów terenowych i jako jedyna organizacja kynologiczna w Polsce, jest członkiem FCI - Międzynarodowej Federacji Kynologicznej. FCI ma siedzibę w Belgii i jest nadrzędną jednostką dla głównych organizacji kynologicznych w Europie, Azji, Afryce, Ameryce Środkowej, Ameryce Południowej, Australii, Nowej Zelandii. Wyjątkiem są między innymi Stany Zjednoczone Ameryki nienależące do FCI, a posiadające własną organizację AKC - American Kennel Club i Wielka Brytania - KC (UK). FCI zajmuje się szczegółowymi opisami cech danej rasy psów, patronuje także Międzynarodowym Wystawom Psów Rasowych w krajach członkowskich, zawodom agility i innym przedsięwzięciom z udziałem psów rasowych, a także prowadzi spis hodowli psów rasowych. Głównym zadaniem ZKwP jest propagowanie hodowli psów rasowych. Psy rasowe to takie, których wygląd i charakter odpowiada wzorcom opracowanym dla każdej z ras i których pochodzenie jest udokumentowane. FCI wyróżnia dziesieć grup ras psów. Psy rasowe powinny być znakowane (tatuaż lub chip).

Można przesyłać na adres e-mail biuro@zkwp.bedzin.pl informacje o aktualnych miotach, hodowlach i reproduktorach wraz z jednym zdjęciem w celu umieszczenia ich na stronie Oddziału i na stronie www.zkwp.pl.

 

____________________________________________

 

  Lokalizacja naszego biura na mapie - TUTAJ

  ZKwP Będzin

  42-512 Będzin, ul. Rybna 1

  tel. 32 263 70 05

  ____________________________________________

   

  KOMUNIKAT ZG ZKwP
  w sprawie  zakazu cięcia uszu i ogonów u psów - WIĘCEJ >

  CZASOPISMO "PIES" do pobrania online 

   

  Uprzejmie prosimy o dokonanie opłaty składki członkowskiej za 2015 rok, w wysokości 70 zł. 

  Składki można opłacać w kasie oddziału lub przelewem na konto naszego Oddziału.

  __________________________________

   

 

________________________________________________

Data ostatniej aktualizacji: 10.11.2015

 


fotka tygodnia

 2015

Zapraszamy na WYSTAWY.

2015

Zebranie Walne 14.03.2015.

2014

Zaktualizowano zakładkę "WYSTAWY".

2011

Od 1 stycznia 2011 roku informacje o szczeniętach do sprzedaży, które były nadsyłane przez oddziały nie będą już publikowane na łamach kwartalnika PIES. Będzie natomiast, tak jak dotychczas, możliwość publikowania tych informacji na stronie internetowej Zarządu Głównego, w zakładce SZCZENIĘTA. Prosimy w tej sprawie pisać na biuro@zkwp.bedzin.pl