ZARZĄD ODDZIAŁU:

Przewodniczący: Ireneusz Lelonek
V-ce przewodniczący ds. organizacyjnych: Marcin Wilkiewicz
V-ce przewodnicząca ds. hodowlanych: Anna Zalewska 
Skarbnik: Sebastian Handy 
Sekretarz: Dominika Doros

 

ODDZIAŁOWA KOMISJA REWIZYJNA:

Przewodnicząca: Patrycja Nowak
V-ce przewodnicząca: Agnieszka Cicha
Sekretarz: Michał Jureczka

 

ODDZIAŁOWY SĄD KOLEŻEŃSKI:

Przewodnicząca: Katarzyna Ratuszny
V-ce przewodnicząca: Urszula Lelonek
Członkowie: Martyna Półtorak, Iwona Fidor, Sandra Jureczka

 

RZECZNIK DYSCYPLINARNY:  Iwona Krzyszowska

 


Walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze odbyło się 14.03.2015.
Zarząd oddziału, Sąd Koleżeński oraz Komisja Rewizyjna ukonstytuowały się w dn 20.03.2015.